Røde Kort

Hvis en spiller/træner får det røde kort medfører det en bøde på mellem 3-500 kr. + et administrationsbidrag på kr. ca. 300,- til Fyns Håndbold Forbund.

Assens Håndboldklub`s politik i disse sager – når der er tale om et rødt kort for usportslig optræden, er at man som spiller/træner selv skal betale bøden. 

Tanken er, at bøden skal være en økonomisk lærestreg til den, som har opført sig uhensigtsmæssigt.  

Er det en spiller under 18 år sendes bøden til forældrene, og spillerens træner orienterer spilleren om, at bøden er sendt, er det en spiller/træner over 18 år, sendes bøden direkte.

Spilleren/Træneren har ret til at fremlægge sin sag for bestyrelsen, hvis hun/han synes, at det røde kort er givet uretfærdigt. Bestyrelsen kan efterfølgende ændre afgørelsen. Vælger spilleren/træneren ikke at tage sagen op, skal bøden blot betales. Spilleren kan under hele forløbet spille kampe og træne som altid.  


Billede